W myśl ustawy, której projekt zatwierdzono we wrześniu, a która wejdzie w życie wiosną przyszłego roku, do użytku zostanie oddany system teleinformatyczny służący do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych. Co zmiany te oznaczają dla przedsiębiorców?

Jakie zmiany wprowadza Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych?

Zgodnie z projektem Ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych przyjętym przez Radę Ministrów we wrześniu tego roku, od 18 kwietnia 2019 roku na potrzeby przedsiębiorców i jednostek publicznych rozpocznie funkcjonowanie platforma służąca do obiegu elektronicznych faktur ustrukturyzowanych. System ten będzie całkowicie bezpłatny. Ma on za zadanie znacznie skrócić czas obsługi transakcji, a tym samym przyspieszyć terminy płatności. W listopadzie 2018 roku, podczas 71 Posiedzenia Sejmu, przyjęto uchwałę Senatu w sprawie Ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Biuro rachunkowe Wrocław

Co się zmieni po wejściu w życie Ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych?

Projekt ustawy wynikał z konieczności implementacji Dyrektywy 2014/55/UE o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych, którą w ramach negocjacji i stanowiska rządu Polska silnie wspierała. Jak zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zmiany wpłyną korzystnie na społeczno-gospodarczą sytuację państwa polskiego. Dzięki nowej ustawie i stworzeniu platformy, wykonawcy zamówień publicznych będą mogli szybko i sprawnie wystawiać oraz przesyłać e-faktury ustrukturyzowane. Automatyzacja procesu zmniejszy koszty związane z wystawianiem faktur papierowych, a także ograniczy związane z tym procesem ludzkie błędy. Tym samym obsługa księgowa w firmie stanie się prostsza i bardziej intuicyjna, a także lepiej dopasowana do potrzeb przedsiębiorców, którzy już teraz wystawiają najczęściej faktury w wersji elektronicznej.