Z podatku od darowizny zwolnione się wszystkie osoby należące do tzw. zerowej grupy podatkowej, czyli pochodzące z najbliższej rodziny darczyńcy. Jakie warunki należy spełnić, aby nie istniała konieczność płacenia podatku od darowizny?

Jakie warunki należy spełnić, aby być zwolnionym z podatku od darowizny?

Zwolnienie z podatku uprawnia osoby z najbliższej rodziny, należące do tzw. zerowej grupy podatkowej. To one są najbardziej uprzywilejowane zarówno w przypadku darowizny.

Do zerowej grupy podatkowej należą osoby, które w relacji rodzinnej względem darczyńcy są jego:

  • współmałżonkiem,
  • zstępnym – dzieci, wnuki,
  • wstępnym – rodzice, dziadkowie,
  • rodzeństwem,
  • pasierbem, pasierbicą,
  • ojczymem, macochą.
Biuro rachunkowe Wrocław

Osoby, które otrzymały darowiznę wyższą niż kwota 9637 złotych, mają obowiązek zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego. Nie mają się czego obawiać – zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak bowiem nie zapłacą ani złotówki podatku. Ważne jest jednak dokonanie formalnego zgłoszenia organom skarbowym. Na poinformowanie urzędu poprzez złożenie stosownego wniosku SD-Z2 osoba obdarowana ma 6 miesięcy. Każdą darowiznę należy zgłosić, stosując do tego celu oddzielny wniosek.

Pewną ulgę w zakresie podatku od darowizny mają osoby należące do pierwszej grupy podatkowej (wyżej wymienione oraz zięć, synowa i teściowie), lecz całkowitym zwolnieniem z podatku mogą cieszyć się jedynie osoby z grupy zerowej.

Jakie warunki musi spełnić osoba z zerowej grupy podatkowej, aby nie płacić podatku?

Akt darowizny należy zawsze zawrzeć u notariusza. W przypadku zerowej grupy podatkowej osoba obdarowana jest całkowicie zwolniona z obowiązku zapłaty podatku od spadku i darowizn. Warunkiem bycia zwolnionym z podatku od darowizny jest złożenie w ciągu 6 miesięcy druku SD-Z2. Biuro rachunkowe Wrocław może pomóc w poprawnym przygotowaniu takiego wniosku.

Jeżeli darczyńca w ciągu pięciu ostatnich lat przekazuje osobie należącej do zerowej grupy podatkowej darowiznę w postaci środków finansowych (przekazanych na rachunek bankowy) w wysokości mniejszej lub równej kwocie wolnej od podatku (9637 złotych), osoba obdarowana nie musi składać rozliczenia podatkowego ani też wypełniać żadnych wniosków.