Wreszcie nadchodzą zmiany w kwestii jawności wysokości wynagrodzenia w ofertach pracy. Wszystko wskazuje na to, że już niedługo obowiązek umieszczania informacji dotyczących zarobków na danym stanowisku stanie się częścią Kodeksu pracy.

Informacja o wysokości pensji w każdej ofercie pracy – przełom, na który wszyscy czekali

Jeżeli nowelizacja ustawy wejdzie w życie, pracodawcy będą musieli uwzględniać w udostępnianych przez siebie ofertach informacje na temat wysokości wynagrodzenia – jeżeli nie konkretną stawkę, to przynajmniej w formie widełek nakreślić ramy przyszłych zarobków. Nie będą mogły być one niższe od płacy minimalnej. W ten sposób kandydaci od razu będą mieli jasną informację, czy zarobki są dla nich na tyle atrakcyjne, aby kandydować na dane stanowisko. Projekt nowelizacji ustawy został przychylnie odebrany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, teraz czeka na prace legislacyjne. Jeżeli zmiany wejdą w życie, pracodawcy będą zobowiązani do publikacji kwoty wynagrodzenia brutto zarówno w ogłoszeniach widocznych w Urzędach Pracy, jak też publikowanych w prasie czy w internecie. Kwotę zasadniczą pomoże wyliczyć biuro rachunkowe Wrocław. Zdaniem posłów, jawność płac wpłynęłaby pozytywnie na likwidację szarej strefy i zjawiska wypłacania części pensji „pod stołem”, a także ograniczyłaby problem nierówności płacowych kobiet i mężczyzn. Zmiany mogłyby również znacząco poprawić jakość relacji na linii pracodawca-pracownik.

Biuro rachunkowe Wrocław

Jakie kary czekają pracodawców, którzy zignorują nowy obowiązek?

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, pracodawca, który nie dostosuje się do zmian lub zaproponuje potencjalnemu pracownikowi pensję, której kwota jest niższa od płacy minimalnej, musi liczyć się z karą grzywny w wysokości od 1 tysiąca do nawet 30 tysięcy złotych. Kwestia sankcji za niepodanie wysokości wynagrodzenia na danym stanowisku w ogłoszeniu o pracę spotkała się z krytyką głównie tych firm, w których dominuje polityka rozbudowanego systemu premiowania. W takich środowiskach wiele osób opowiada się nie tyle za obowiązkiem podawania kwot zarobków, ile za dobrowolnością ich ujawnienia na etapie rekrutacji.