1. Kwota wolna

Uchwalona niedawno przez rząd ustawa przyjmuje m.in. podwyższenie od nowego roku kwoty wolnej o prawie 1,5 tys. zł. Nie zmieni się jednak kwota wolna dla dochodów przekraczających 13 tysięcy zloty oraz nieprzekraczających 85 tys. zł rocznie lecz nieprzekraczającą 127 tys. zł.

2. Koszty uzyskania przychodów

Rozporządzenie mówi również o podniesieniu o 100 procent rocznego limitu kosztów uzyskania przychodów, który wyniesie ponad 85 tys. A co za tym idzie wzrośnie dochód, który będą mieć do dyspozycji pomysłodawcy.

3. Opodatkowanie najmu

Biuro rachunkowe Wrocław

Restrykcja dotyczyć ma stawki ryczałtu 8,5 proc. Przewidziane jest także wprowadzenie stawki ryczałtu 12,5 proc. od nadwyżki zysków wynikających z najmu. Z niskiego ryczałtu nie będą mogli skorzystać właściciele mieszkań, których dochód z wynajmu przekroczy 8,3 tys. zł miesięczne.

4. Minimalny podatek dochodowy

Zostanie także wprowadzony minimalny podatek dochodowy dla posiadaczy nieruchomości, których wartość przekroczy 10 mln zł. Ministerstwo Finansów chce w ten sposób ujednolicić system płacenia podatków przez wyżej wymienione podmioty.

5. Transfer zysków

Zaplanowano także odstąpienie od możliwości uznawania darowizn za koszty uzyskania przychodów. Innym z proponowanych rozwiązań jest uniemożliwienie rekompensowania fałszywych strat na operacjach finansowych. Nowe przepisy mają też zahamować przesyłanie zysków za granicę.

6. Odliczenia dla firm

W nowelizacji są też zmiany optymistyczne dla osób prowadzących mała bądź średnia działalność. Pierwszą z nich ma być podwyższenie do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych.

7. Zniesienie limitu składek ZUS

W planach jest kolejne rozwiązanie, odczują je najbogatsi. Ministerstwo proponuje zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia społeczne. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc tak samo jak w przypadku pozostałych ubezpieczeń.