Od listopada 2019 roku w życie wejdzie zmiana ustawy o podatku VAT. Nowelizacja wprowadza pojęcie odpowiedzialności solidarnej w VAT, co sprowadza potencjalne kłopoty na nabywcę towarów i usług. W jaki sposób można ich uniknąć? O tym w poniższym artykule.

Kiedy mamy do czynienia z odpowiedzialnością solidarną w VAT?

Zmianą związaną z mechanizmem podzielonej płatności jest odpowiedzialność solidarna w VAT. Oznacza ona, że w przypadku nabycia towarów takich jak elektronika, biżuteria czy materiały budowlane w kwocie poniżej 15 tysięcy złotych i opłacenia faktury z pominięciem split payment, nabywca staje się współodpowiedzialny w przypadku, gdy odbiorca należności nie wywiąże się sumiennie z obowiązku odprowadzenia podatku VAT z tej transakcji. W praktyce oznacza to, że uczciwy nabywca towarów, który przekazał VAT sprzedającemu – w przypadku trafienia na nierzetelnego sprzedawcę – musi zapłacić podatek VAT do urzędu skarbowego. Innymi słowy: kupujący odpowie w sposób solidarny za podatek VAT nierozliczony przez sprzedawcę. Więcej informacji w tym temacie udziela biuro rachunkowe Wrocław.

Biuro rachunkowe Wrocław

Jakie sankcje wiążą się z niedostosowaniem do nowelizacji ustawy o VAT?

Jeżeli w ramach jednej transakcji przedsiębiorca nabywa produkty z kategorii wrażliwych (elektronika, biżuteria, materiały budowlane, węgiel kamienny, części samochodowe) na kwotę powyżej 15 tysięcy złotych, ma wówczas obowiązek uiścić opłatę za zakupione towary w ramach mechanizmu podzielonej płatności (split payment). W przypadku niedopełnienia tych formalności, przedsiębiorca musi liczyć się z sankcjami podatkowymi. Urząd skarbowy może nałożyć na właściciela firmy karę w wysokości 30% kwoty podatku naliczonego z tej faktury.

Jak uniknąć odpowiedzialności solidarnej w VAT?

Z odpowiedzialności tej może zwolnić go właśnie mechanizm podzielonej płatności – wystarczy, że nabywca z niego skorzysta, a wtedy nie będzie musiał martwić się o to, jak zachowa się przedsiębiorca przyjmujący od niego płatność w ramach VAT.

A jak było do tej pory?

Dotychczas, jeszcze przed wprowadzeniem zmiany, solidarna odpowiedzialność dotyczy jedynie tych przedsiębiorców, którzy dokonują zakupu towarów za kwotę powyżej 50 tysięcy złotych. Od listopada to się jednak zmieni i – dla własnego spokoju – lepiej, aby przedsiębiorcy stosowali mechanizm podzielonej płatności.