Duże zróżnicowanie stawek VAT w obrębie jednej kategorii produktowej wywołuje spore problemy z poprawną klasyfikacją towarów w pod względem podatkowym. To samo dotyczy nowoczesnych usług, o niekreślonym miejscu w prawie podatkowym. By ułatwić życie przedsiębiorcom ustawodawca stworzył nowe narzędzie. WIS czyli Wiążąca Informacja Stawkowa ma za zadanie ograniczyć wątpliwości w sferze podatków od towarów i usług.

Czym jest WIS?

WIS, czyli wiążąca informacja stawkowa, stanowi rodzaj indywidualnej interpretacji przygotowanej pod zapytanie konkretnego przedsiębiorcy, będącego płatnikiem VAT. Zapytanie ma za zadanie rozwiać wątpliwość co do słuszności przyjętej przez przedsiębiorcę stawki podatku VAT w odniesieniu do konkretnych towarów lub usług. Odpowiedź zostaje skierowana do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który ma obowiązek samodzielnie zadecydować, która stawka podatku VAT będzie w tym konkretnym przypadku właściwa. Uzyskana w ten sposób decyzja ma charakter wiążący, co oznacza, że jest chroniona przed podważeniem przez inne organy skarbowo-administracyjne. Wniosek o wydanie WIS przedsiębiorca może złożyć drogą tradycyjną, na papierze, lub też przesłać drogą elektroniczną. Opłata za niego ma wynosić 40 złotych. Wnioskowanie o wydanie wiążącej informacji stawkowej płatnicy VAT będą mogli uzyskać już od 1 listopada 2019 roku. Warto jednak pamiętać, że prawdziwie chronieni będą dopiero od kwietnia 2020 roku. Jeżeli masz problem z ustaleniem właściwej stawki VAT dla konkretnego towaru, możesz również zapytać o to swoje biuro rachunkowe (Wrocław dysponuje bogatą bazą księgowych godnych zaufania).

Biuro rachunkowe Wrocław

Kto będzie uprawniony do występowania o WIS?

Decyzja może zostać wydana na wniosek podmiotu mieszczącego się w jednej z 3 kategorii:

  • osoby posługującej się numerem identyfikacji podatkowej;
  • osoby dokonującej czynności opisanych w ustawie (art. 42a), lub zamierzających jej dokonać;
  • zamawiającego potrzebującego określenia ceny w przypadku udzielania zamówień publicznych.