W 2018 roku weszła w życie tzw. Konstytucja Biznesu. Jej głównym zadaniem jest usprawnianie przepisów dotyczących zakładania działalności gospodarczej oraz jej prowadzenia. Stanowi zbiór ustaw, które są pomocne przedsiębiorcom oraz urzędom, jednak z naciskiem, żeby wspierać osoby prowadzące własną działalność.

Z uwagi na swoją nowość jest traktowana z pewną doza nieufności przez przedsiębiorców, jednak zawiera zapisy, które mogą ułatwić im działanie, jak również ułatwić rozpoczęcie pracy na własny rachunek. Dla nowych przedsiębiorców prawo ma stać się łatwiejsze i mniej skomplikowane, w przeciwieństwie do dotąd obowiązujących przepisów. To właśnie one zniechęcały szereg osób do rozpoczęcia samodzielnej pracy i tworzenia nowych stanowisk dla innych. W myśl Konstytucji Biznesu każdy nowy przedsiębiorca będzie objęty pakietem startowym. Zawiera on liczne ułatwienia dla początkujących.

Biuro rachunkowe Wrocław

Prawne ułatwienia są również dla osób, które z jakiś powodów są zmuszone do zawieszenia swojej aktualnej działalności. Dotychczasowe przepisy mówiły, że jeżeli firma zatrudnia pracowników nie może dojść do zawieszenia jej działalności. Konstytucja Biznesu zmienia tę zasadę dając przedsiębiorcom możliwość zawieszenia funkcjonowania, na czas nieokreślony albo określony (do 24 miesięcy).

Kiedy minie termin zadeklarowanego zawieszenia, działanie przedsiębiorstwa zostanie wznowione z automatu. Praktycznym rozwiązaniem jest również fakt, że nawet jeśli właściciel firmy zapomni o złożeniu wniosku dotyczącego wznowienia, nie zostanie wykreślony z rejestru przedsiębiorców – jak ma to miało to miejsce do tej pory. Konstytucja Biznesu to także szansa dla wielu osób na spokojne zarabianie niewielkich kwot. Od jej wejścia w życie pojawiła się tzw. działalność nierejestrowa. Oznacza to, że jeżeli jakaś osoba fizyczna wykonuje zlecone usługi, zajmuje się dorywczym handlem, ale jej zyski nie przekraczają 50% minimalnego wynagrodzenia, nie będzie konieczności rejestracji tej pracy w CEiIDG.