W prawie podatkowym nieustająco następują zmiany. Przeciętny podatnik ma problemy z nadążaniem za tymi zmianami przepisów. Dobrze więc jest powierzyć sprawy finansowe i rozliczeniowe fachowcom. Dobre biuro rachunkowe pomoże we wszystkich wątpliwościach, a przede wszystkim będzie czuwało nad zmianami w przepisach i postępowało zgodnie z nowymi wytycznymi.

Takie zmiany obowiązują od niedawna w prawie podatkowym, a dotyczą przede wszystkim zwrotu podatku VAT w terminie do 25 dni. Zmiany nastąpiły też, jeśli chodzi o czynności sprawdzające. Urząd skarbowy zyskał możliwość kontroli kontrahentów podatników, jeśli uzna to za stosowne. Nowe uprawnienia uzyskały też inne organy państwowe jak ABW i CBA. Mogą się one zwrócić do naczelnika urzędu skarbowego o przedłużenie terminu zwrotu VAT. Naczelnik jest zobowiązany do spełnienia takich żądań.

Biuro rachunkowe Wrocław

Tego typu działania mają uszczelnić system podatkowy i ukrócić wszelkiego typu działania w szarej strefie. O najpoważniejszych zmianach na pewno wie księgowość, która zajmuje się obsługą naszej firmy. Procedura zwrotu podatku w ciągu 25 dni została w nowej ustawie obwarowana dodatkowymi przepisami. Podatnik, który o taki zwrot się stara, musi złożyć w urzędzie skarbowym wszystkie dokumenty, które potwierdzają fakt zapłaty podatku za pośrednictwem wcześniej deklarowanego rachunku podatnika w banku lub kasie oszczędnościowo- kredytowej. Taki podatnik powinien być przez dwanaście wcześniejszych miesięcy, poprzedzających okres rozliczeniowy, zarejestrowany jako podatnik czynny i składać za ten okres rozliczenia. Na opłatę wszystkich faktur muszą być dowody potwierdzające wpłatę. Obsługa księgowa firmy powinna również pamiętać, że w momencie złożenia deklaracji podatnik nie powinien przewidywać sytuacji, że w przypadku jakiejkolwiek faktury konieczna będzie korekta. Termin zwrotu jest liczony od dnia faktycznego złożenia deklaracji do urzędu skarbowego. Za taki dzień nie można uważać dnia wysłania deklaracji za pośrednictwem poczty, ewentualnie e-deklaracji.