• prowadzenie teczek osobowych pracowników
 • rejestracja urlopów, monitorowanie urlopów zaległych
 • rejestracja zwolnień lekarskich
 • rejestracja i monitorowanie badań lekarskich
 • rejestracja i monitorowanie badań BHP
 • sporządzanie list płac
 • przygotowanie dekretów księgowych dotyczących kosztów płac na miejsca powstawania kosztów
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT
 • sporządzanie miesięcznych informacji o wynagrodzeniu dla pracowników (tzw. „paski”)
 • przesyłanie deklaracji do ZUS w systemie płatnik
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS w systemie płatnik
 • sporządzenie dokumentów dotyczących ubezpieczeń dla pracowników