• sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
  • księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR
  • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży vat
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • sporządzanie deklaracji podatkowych
  • sporządzenie zeznania rocznego
  • przygotowywanie bilansów
  • reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS
  • archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia