• tworzenie Planu kont indywidualnie pod potrzeby firmy
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • dekretacja dokumentów
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych, monitoring płatności
 • zestawienie obrotów i sald
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży vat
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego
 • archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • przygotowanie deklaracji CIT, VAT, PIT
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
 • sporządzenie comiesięcznych raportów finansowych dla Zarządu i/lub Właścicieli
 • udzielanie bieżących konsultacji księgowych
 • na bieżąco dostęp do danych finansowych firmy